Välkommen

Staffan Åkeby

 

Pensionerad djurparkschef och passionerad fågelskådare. Skånebo sedan mer än 20 år.

Flitigt anlitad föredragshållare. Svarar gärna på frågor om fåglar, djur och natur.

 

staffan@akeby.nu 0705 55 30 65

Margaretha Hedin Åkeby

 

Agronom med erfarenhet av företagsledning och marknadsföring och med naturintresse.

 

maggan@akeby.nu 0709 92 55 00

 

Staffan Åkeby

staffan@akeby.nu

0705 55 30 65

Margaretha Hedin Åkeby

maggan@akeby.nu

0709 92 55 00